I.T.F.   EITF   ČSTV MŠMT ČR
Český svaz Taekwon-Do ITF


LEGISLATIVA


Stanovy
Český svaz Taekwon-Do ITF PDF
Mezinárodní federace Taekwon-Do (ITF) PDF

Směrnice Českého svazu Taekwon-Do ITF
č. 01 Nahlašování provozovaných tělocvičen (platné znění od roku 1997) PDF
č. 02 Zkoušky na technický stupeň kup (platné znění od 25.4.2010) PDF
č. 03 Zkoušky na technické stupně dan (platné znění od 25.4.2010) PDF
č. 04 Kvalifikace trenérů (platné znění od 25.4.2010) PDF
č. 05 Vystavování členských průkazů svazu a jejich platnost,
členské příspěvky členů svazu
(platné znění od 25.4.2010)
PDF
č. 06 Přijetí nových organizačních subjektů za členy svazu (platné znění od roku 1999) PDF
č. 07 Střediska talentované mládeže (platné znění od 22.6.2009) PDF
č. 08 Přestupní řád (platné znění od 26.10.2007) PDF
č. 09 Disciplinární řád (platné znění od roku 2003) PDF
č. 10 Národní soutěže (platné znění od 25.4.2010) PDF
č. 11 Jednací řád Rady svazu (platné znění od 25.4.2010) PDF
č. 12 Oddělení sportovní reprezentace (platné znění od roku 2004) PDF
č. 13 Ekonomická směrnice (platné znění od 23.5.2010) PDF
č. 14 Pokyny pro boj proti dopingu v rámci systému všech soutěží Českého svazu Taekwon-Do ITF (platné znění od roku 2009) PDF
č. 15 Oddělení rozhodčích (platné znění od 4.3.2010) PDF

Formuláře / žádosti ke stažení
Žádost o vydání trenérské třídy DOC PDF
Záznam o hostování DOC PDF
Záznam o provedených zkouškách na technický stupeň kup (úvodní strana) DOC PDF
Formuláře pro zkoušky na technický stupeň kup XLS PDF
Formuláře pro zkoušky na technický stupeň dan XLS PDF
Žádost o vykonání zkoušky na technický stupeň dan DOC PDF
Smlouva o zřízení plakety s ITF DOC PDF
Přihláška na mezinárodní seminář ITF DOC PDF
Žádost o vystavení ITF průkazu XLS

Dokumenty technického oddělení
Formulář docházky na svazové technické semináře PDF
Instruktorské tituly a nášivky PDF
Přehled výslovnosti korejské terminologie taekwonda ITF PDF
Plány pro tréninky a zkoušky, pokyny k organizaci zkoušek PDF
Sazebník poplatků za zkoušky na technický stupeň dan PDF

Soutěžní dokumenty
Seznam schválených chráničů PDF
Prováděcí pokyny pro soutěže v roce 2009 a 2010 PDF
Soutěžní pravidla Taekwon-Do ITF (EITF), česky, verze 1.07 PDF
Soutěžní pravidla Taekwon-Do ITF (EITF), anglicky PDF
Pravidla rozhodčích v Taekwon-Do ITF (EITF), česky, verze 1.02 PDF
Pravidla rozhodčích v Taekwon-Do ITF (EITF), anglicky -
Formulář příspěvku na dopravu DOC
Schválená tabulka vzdáleností PDF
Hlášení svazu o pořádání oblastních soutěží DOC

Antidoping
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice PDF
Seznam zakázaných látek pro rok 2009 PDF
Monitorovací program 2008 PDF
Formulář pro závodníky do 18-ti let, písemný souhlas s dodržováním antidopingové směrnice č. 14 PDF
Formulář pro závodníky nad 18-ti let, písemný souhlas s dodržováním antidopingové směrnice č. 14 PDF

Ostatní
Smlouva o úrazovém pojištění 2006-2010 (generální smlouva ČSTV x Kooperativa) PDF
Formulář "Oznámení úrazu" (Kooperativa) PDF
Kodex sportovní etiky PDF
Evropská charta sportu PDF
Diplomová práce : Silová příprava v Taekwon-Do ITF (Marcel Růžička, 2005) PDF
Trenérská práce : Sportovní třídy Taekwon-Do ITF a mladší školní věk (Ing. Marek Lazor, 2003) PDF
Trenérská práce : Sportovní třídy Taekwon-Do ITF a starší školní věk (Mgr. Jana Mikulenková, 2003) PDF


Český svaz Taekwon-Do ITF, Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6, 160 17
Tel. : +420 604 258 109, E-mail : itf@taekwondo.cz

© 1987 - 2010 Český svaz Taekwon-Do ITF