ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF


Základní informace o Taekwon-Do ITF


CHOI HONG HI Když v dubnu roku 1955 bylo v korejským generálem Choi Hong Hi poprvé oficiálně představeno veřejnosti moderní bojové umění zaměřené především na obranu člověka pod názvem Taekwon-Do, nikdo netušil jak populárním se jen za několik málo let stane. Dnes, pouhých 50 let od jeho vzniku, jej aktivně vyznává přes 100 miliónů lidí po celém světě. Přestože se snad již každý člověk s Taekwon-Do setkal (ať již na exhibicích, sportovních utkáních nebo také v mnoha filmech), stále se o něm mezi veřejností málo ví. Proto jsme se rozhodli Vám jej zde trochu přiblížit.

Smyslem Taekwon-Do bylo vytvořit velice účinné bojové umění sebeobrany, které by se dalo použít v dnešní moderní době 20. století a které má možnost naučit se každý (v rámci svých schopností, samozřejmě). Neméně důležitým prvkem výuky je také aspekt morálních principů, který má tvořit člověka čestnějšího, zdvořilejšího, vytrvalejšího, sebevědomějšího ap. Typické je dnes Taekwon-Do především svou velkou silou, dokonalou technikou nohou, rychlostí, obratností a tak není nic překvapujícího, že např. také i v mnoha mimo asijských zemích jako USA nebo Polsko je Taekwon-Do mnohem populárnější nežli ostatní bojová umění.

foto seminář Mezi hlavní přednost výuky Taekwon-Do ITF patří jeho ucelená a dokonalá skladba, která zaručuje neustálou možnost zdokonalování se v technikách po mnoho let nebo i celý život. Základním prvkem výuky je nácvik základních technik. Uvážíme-li, že v 15-ti dílné Encyklopedii Taekwon-Do je přesně popsáno přes 3300 nejrůznějších efektivních technik, můžeme říci, že tomuto bojovému umění se můžeme opravdu věnovat celý život. Po zvládnutí určité skupiny základních technik, jsou tyto sdruženy do sestav, tzv. Tulů. Těchto tulů je celkem 24 a jsou rozděleny podle náročnosti. Pro mnohé je nejatraktivnější část Taekwon-Do výuka volného boje. Vytvořený systém nácviku je přesně rozdělen do několika fází, z nichž každá má za úkol nejprve naučit určitou vlastnost, která je v opravdovém boji potřebná (např. nácvik efektivní vzdálenosti mezi soupeři, kombinace jednotlivých technik, dokonalá obrana, tvrdé zakončení boje ap.). Protože ale v simulovaném boji, nelze použít na soupeře tvrdou techniku, která by mohla mít za následek i velice nebezpečné zranění cvičence, existuje zde speciální forma výuky tzv. Wirok (silové přerážení), kde má každý možnost si plně vyzkoušet svou sílu i techniku. Např. na exhibicích máte možnost vidět přerážet 5 cm silné dřevěné desky, 10 střešních tašek jednou ranou, sekání cihel nebo ledových ker, přelomení desky špičkou prstů ap. Vrcholnou formou výuky Taekwon-Do je vlastní sebeobrana člověka - Hosin Sul. Přestože je nespočet cvičenců Taekwon-Do, existuje jich jen velmi málo, kteří o sobě mohou tvrdit, že zvládli i tuto část výuky. Smyslem této výuky je připravit cvičence tak, aby byl schopen kdykoli a kdekoliv se ubránit jednomu nebo i více útočníkům, a to jak neozbrojeným tak i ozbrojeným. Navíc celá forma sebeobrany by měla být prováděna reflexivně, bez jakékoliv předchozí přípravy či domluvy. Mezi další, neméně důležité části výuky patří posilování a otužování, zvyšování kloubní pohyblivosti, nácvik rychlosti a obratnosti (při speciálních přerážecích technikách se skáče do výšky přes 2,5 metru, kde se teprve nohou láme dřevěná deska), důležitá je také výuka teorie a to jak technická, tak i historická, mravní a etická, která učí cvičence stát vždy na straně pravdy a spravedlnosti.

Taekwon-Do ITF Zpočátku se Taekwon-Do zavádělo především jako armádní způsob boje, dnes však již můžete toto umění cvičit pod civilní Mezinárodní Federaci Taekwon-Do (ITF). Tato organizace zajišťuje pro své členy výuku Taekwon-Do po celém světě (pomocí mezinárodních instruktorů), růst technické vyspělosti cvičenců (v ITF je to 10. žákovských barevných stupňů "kup" a 9. mistrovských černých stupňů "Dan") a také pořádá nejrůznější mezinárodní semináře a soutěže v Taekwon-Do včetně oficiálního Mistrovství Světa.

V České republice se Taekwon-Do ITF cvičí od roku 1987 a v současnosti jsou čeští cvičenci Taekwon-Do ITF sdruženi výhradně pod Českým svazem Taekwon-do ITF (Mezi stadiony 40, Praha 6 - Strahov, 160 17, tel. 02/57224209, Internet : http://www.taekwondo.cz) ve 30 registrovaných školách. Dohled nad výukou v České republice má již od roku 1987 korejský mistr Hwang Ho-yong (VIII. Dan), který také jako jediný v ČR může zvyšovat cvičencům technické stupně.

V nedávné době byl v ČR udělen prvním cvičencům V. Dan, což je v současné době nejvyšší udělený technický stupeň cvičencům z České republiky (mimo mistra Hwanga samozřejmě). Již od roku 1992 má ČR také velice úspěšnou státní sportovní reprezentaci v Taekwon-Do ITF (např. Jaromír Michl - trojnásobný mistr světa ve T-KI (1999 Argentina, 2003 Řecko, 2005 Austrálie); Radka Dlouhá (Heydušková) - naše první mistryně světa ve sportovním boji (1994, Malajsie), Jan Mraček, Michal Košátko - mistři světa ve sportovním boji (2005, Austrálie), Jiří Hovorka - náš první juniorský mistr světa ve sportovním boji (1995, Polsko). Taekwon-Do ITF tak patří mezi velice úspěšné české sportovní odvětví a přípravě reprezentantů i talentům je věnována veliká péče. Svými výkony se tak České Taekwon-Do ITF zařadilo mezi absolutní světovou špičku a celý svět na něj vzhlíží s úctou (na posledním Mistrovství Evropy ve Skotském Edinburghu 2000 získala ČR 10 x zlatou medaili a poháry za nejúspěšnější juniorské týmy v Evropě !). Nemalou měrou se o to zasluhuje právě mistr Hwang Ho-yong, který je mezi cvičenci Taekwon-Do uznávanou světovou veličinou a právem patří mezi nejlepší učitele Taekwon-Do ITF na světě.

Český svaz Taekwon-Do ITF prezentuje svoji bohatou činnost v časopisech zaměřených na bojové umění Fighter´s magazín, ATTACK magazín, BUDOjournal a především pak na svých internetových stránkách na adrese http://www.taekwondo.cz, kde také publikuje svůj vlastní časopis - Bulletin Českého svazu Taekwon-Do ITF, který vychází pro své členy každé dva měsíce a pro nejširší veřejnost je k dispozici v elektronické podobě (vychází v češtině).
Český svaz Taekwon-Do ITF, Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6, 160 17
Tel. 257 224 209, Mobil : 604 258 109, E-mail : itf@cstv.cz

© 2006 Český svaz Taekwon-Do ITF