I.T.F.   EITF   ČSTV MŠMT ČR
Český svaz Taekwon-Do ITF
Střediska talentované mládežeJednotlivá regionální STM


STM Severní Morava


STM Jižní Morava


STM Jižní Čechy


STM Západní Čechy


STM Praha I.


STM Praha II.

Poprvé jsme se u nás mohli s Taekwon-Do ITF setkat roce 1987 v Českých Budějovicích a posléze v Praze. Začalo se u nás vyučovat, jako v jednom z posledních států Evropy. Ihned si však, podobně jako i v ostatních zemích celého světa, získalo obrovskou popularitu. Také již 19.7.1990 bylo přijato jako samostatný řádný člen do Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), když bylo předtím uznáno Mezinárodní Federací Taekwon-Do (ITF).

Přestože Taekwon-Do ITF je a vždy bude v prvé řadě bojové umění sebeobrany, má i svou sportovní část. Závodí se ve čtyřech disciplínách (technické sestavy, sportovní boj, speciální přerážecí techniky a silové přerážení). V ČR existuje celý systém soutěží, v Evropě bývá pořádáno množství mezinárodních otevřených turnajů, vrcholnými akcemi jsou potom ME a MS.

Těchto mezinárodních mistrovství se tehdy ještě Československá republika pravidelně účastní se státní seniorskou reprezentací od roku 1992. Od počátku dosahuje výsledky, které ji řadí mezi úspěšné státy světa (v první desítce) a mezi nejúspěšnější státy Evropy (v současnosti 2.místo za Polskem). V roce 1995 představila již samostatná Česká republika na 2. juniorském mistrovství světa v Polsku poprvé také svou státní juniorskou reprezentaci, která potvrdila vysokou úroveň i na svých posledních mezinárodních startech - loňském MS v Indii, kde dívčí juniorský tým získal titul mistryň světa, a na letošním ME - zde se stal dívčí tým celkově nejlepším týmem Evropy. Za těmito úspěchy však stojí nejen vlastní způsob vedení a přípravy reprezentace, ale i systematická práce právě v organizování svazových soutěží, soutěží talentované mládeže i celý systém přípravy mladých talentovaných jedinců.

V roce 1997 začaly pod Českým svazem Taekwon-Do ITF plně fungovat v souladu s předpisy a pokyny Ministerstva školství a ČSTV střediska talentované mládeže Taekwon-Do ITF (STM). Šest regionálních STM zde sdružuje drtivou většinu českých škol Taekwon-Do ITF. Smyslem těchto center je v jednotlivých regionech republiky vybrat a dále sdružovat nejtalentovanější část žáků a juniorů do 18-ti let z jednotlivých oddílů Taekwon-Do ITF, kde mají další možnosti ke svému sportovnímu rozvoji. Tak často talenti, kteří by byli do jisté míry izolováni ve svých školách Taekwon-Do ITF, mají možnost pravidelně cvičit na společném soustředění či tréninku STM s ostatními výkonnostně perspektivními jedinci daného regionu, zlepšovat své schopnosti i vědomosti a ty zpětně přenášet do své mateřské školy, čímž roste celková úroveň všech.

Český svaz především pro tyto sportovce organizuje také postupový systém soutěží, při kterých závodník po startu na oblastních, územních, republikových a oficiálním mistrovství ČR soutěží o každoroční titul "absolutního mistra České republiky v Taekwon-Do ITF ". Pro členy STM je pořádána v průběhu roku řada soutěží, která na konci roku vyústí v udělení titulu nejúspěšnější STM roku. Zde již soutěžící nestartují za své jednotlivé domácí školy, ale za celý region (podobně jako státní reprezentanti startují na mezinárodních soutěžích za Českou republiku). V minulém roce získalo v této soutěži titul STM Severní Morava, letos patří titul STM Praha I.

Neméně důležitým úkolem STM je připravit ty " nejlepší z nejlepších " na vstup do státní reprezentace. Zde se projevila výhoda práce středisek nejvíce. V době, kdy projekt STM ještě plně nefungoval, existoval znatelný kvalitativní rozdíl mezi dlouholetým zkušeným seniorským reprezentantem a juniorským reprezentantem. Pokud juniorský reprezentant dovršil věk 18-ti let, měl jen velmi malou naději se v nejbližší době úspěšně zařadit mezi seniorské reprezentanty. Dnes jen několik let po vzniku STM se rozdíl mezi juniorským a seniorským reprezentantem natolik zmenšil, že u některých závodníků jejich výkonnost již umožňuje plynulý přechod z juniorské divize do seniorské. I to je jasným důkazem prospěšnosti projektu STM, který pomáhá jak vlastnímu svazu, tak také celé České republice, kde i díky systému STM patříme mezi úspěšná sportovní odvětví a dosaženými výsledky na mezinárodním poli zvyšujeme celkovou prestiž českého sportu ve světě (jen na posledním juniorském mistrovství světa v Indii 1998 získali české juniorky titul mistryň světa v silovém přerážení a celá jun. reprezentace dalších deset medailí; na letošním ME v Itálii získala česká reprezentace nejvíce medailových umístění ze všech evropských států, z toho 9 x titul mistrů Evropy).

Česká republika prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy projekt STM také plně podporuje, a to jak morálně tak také materiálně, čímž dává jasně najevo, že o tento druh práce a mládeží má skutečný zájem.


Český svaz Taekwon-Do ITF, Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6, 160 17
Tel. 257 224 209, Mobil : 604 258 109, E-mail : itf@taekwondo.cz

© 1987 - 2010 Český svaz Taekwon-Do ITF